Reach Out Teams

Zowel vanuit de overheid als vanuit een aantal coördinerende en raadgevende artsen (CRA's) komt de vraag of er een mogelijkheid is om vanuit de algemene ziekenhuizen ondersteuning te bieden in het COVID-19 management van de woon- en zorgcentra (WZC). Binnen het Jessa ziekenhuis hebben we met een aantal woonzorgcentra en een beperkt aantal CRA's - verbonden aan WZC waarmee we een functionele binding hebben - overleg gehad en hierrond een voorstel uitgewerkt.

Op deze deelwebsite kan je terecht voor de laatste cijfers, richtlijnen van Jessa, advies aan woonzorgcentra, documentatie en didactisch materiaal m.b.t. corona-gerelateerde vragen. Deze informatie doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de documenten die worden voorzien door Zorg en Gezondheid, Sciensano en andere officiële instanties maar dienen eerder als inspiratiebron hoe we een vertaling van de algemene bepalingen rond COVID 19 hebben vertaald voor het Jessa Ziekenhuis.

 

Onze Reach Out Teams helpen jullie graag verder om na te denken over eventuele knelpunten die zich bij jullie stellen en hoe we vanuit het ziekenhuis kunnen ondersteunen in het formuleren van acties om deze knelpunten op te lossen. We stellen dit team ter beschikking om ook ter plaatse in een woonzorgcentrum ondersteuning te bieden in het management van het COVID-19 beleid. Het doel hiervan is om na te gaan hoe we enkele van onze best-practices kunnen overbrengen van ons ziekenhuis naar WZC om zo het lokaal ontwikkelde COVID management verder te versterken. 

 

Indien jullie interesse hebben in de ondersteuning van onze Reach Out Teams, klik dan hier