Werking stomaraadpleging

Er zijn verschillende mogelijkheden om naar de stomaraadpleging te komen.

  • De patiënt komt na een eerste contact met de arts indien er een ingreep gaat plaatsvinden.
  • De patiënt komt met een vraag om een verzorgingsprobleem op te lossen. Dit kan met en zonder doktersverwijzing.
  • De stomaverpleegkundige kan bij de patiënt op een verpleegafdeling geroepen worden, om daar bijkomende ondersteuning te bieden in het zorggebeuren.