Doelgroep

Interview dr. Lutin Eos - rijgeschiktheid - IMG_2319

Ons centrum “Samen Veilig Mobiel” wil laagdrempelig zijn en richt zich naar:

 

De ouderen zelf 

Bekommerde ouderen die een evaluatie wensen, kunnen zich tot het centrum richten. Alleenstaande ouderen zijn zich vaak heel goed bewust van hun sterke afhankelijkheid van eigen mobiliteit.

 

Bekommerde familieleden 

Ook bekommerde familieleden kunnen in ons centrum terecht voor meer informatie. Samen met de familieleden (kinderen) helpen we bij het bespreekbaar maken van de globale rijevaluatie. Niet zelden verzet de betrokken oudere persoon zich tegen de evaluatie, omdat hij omwille van cognitieve achteruitgang geen inzicht meer heeft in het eigen rijgedrag.

 

Medisch specialisten

Graag bieden we bijstand aan de eerste lijn (huisartsen). Ook voor de huisarts is het niet altijd gemakkelijk om een goed advies te geven enkel op basis van een rijgeschiktheidsonderzoek.

Een belangrijke groep deelspecialisten (endocrinologen, nefrologen e.a) wordt regelmatig gevraagd rijgeschiktheidsattesten van beperkte duur voor hun patiënten uit te schrijven. Na een veranderde gezondheidstoestand kan er nood zijn aan een globale rijevaluatie, waarbij we de betreffende specialist bijstaan in zijn beslissing.

Bij ouderen die artsen zien binnen het kader van de geheugenkliniek is er een vermoeden van verminderde rijveiligheid. Een beperkte cognitieve achteruitgang hoeft echter niet altijd aanleiding te geven tot een rijstop.

 

 

Vanuit het centrum wordt er geen advies gegeven tot voertuigaanpassing bij veranderde neurologische toestand na CVA (halfzijdige verlamming). Hiervoor verwijzen we u graag naar de officiële instantie CARA.