Body Mass Index (BMI) en de ernst van overgewicht

detail weegschaal1Bij het inschatten van een gewichtsprobleem maakt men vooral gebruik van de BMI-waarde (Body Mass Index). Deze waarde berekent men door het gewicht (in kg) te delen door de lengte (in m) in het kwadraat.

 

De bekomen waarde bepaalt tot welke gewichtscategorie je behoort en welke de gerelateerde gezondheidsrisico’s zijn.

 

Algemeen geldt dat een hogere BMI ook een hoger gezondheidsrisico inhoudt.

 

Behandelmethodes

De BMI-waarde en eventuele gezondheidsproblemen bepalen de behandeling van het overgewicht. De verpleegkundig coördinator van het Obesitascentrum Hasselt zal hiervan een analyse maken en de mogelijke behandelingen met jou overlopen.

 

Uw BMI-waarde bepaalt mee voor welke behandeling je in aanmerking komt. Dit kan gaan van een conservatieve  tot een chirurgische behandeling.

 

Onderstaande beslissingsboom geeft de mogelijke behandeling op basis van je BMI-waarde weer.

 

beslissingsboom2