Soorten behandeling

Wanneer we overgaan tot een chirurgische benadering om obesitas of overgewicht aan te pakken, biedt het Jessa Ziekenhuis twee pistes, nl. een sleeve gastrectomie en een gastric bypass. Dit zijn twee verschillende ingrepen, maar de trajecten voor en na de behandeling verlopen soortgelijk. Een samenvatting:

 

De sleeve gastrectomie 

 

Bij deze ingreep wordt de grote buitenbocht van de maag verwijderd, en blijft er enkel een lange verticale tunnel of sleeve aan de binnenbocht van de maag bestaan.


Deze ingreep zorgt ervoor dat het hongergevoel vermindert doordat het deel van de maag waar deze 'hongersensoren' zich bevinden, wordt verwijderd. Het resterend deel van de maag is minder elastisch en zal dus minder kunnen uitzetten. Ook wordt de capaciteit van de maag gereduceerd van 1500 tot 2000ml tot gemiddeld 100 tot 150ml.

 

Sleeve gastrectomie

 

 

Te verwachten resultaten

 • Vermagering treedt meestal op in de eerste 6 tot 9 maanden.
 • Je kunt een gewichtsdaling van 40 tot 50% van het overgewicht bekomen.
 • Het effect van deze ingreep is het grootst bij volume-eters omdat het voortdurende hongergevoel vermindert en de capaciteit van de maag aanzienlijk verkleint.

 

De voordelen

 • Er treedt snel een volheidsgevoel op, waardoor je stopt met eten.
 • De overgang van maag naar darm (“pylorus”) blijft intact, wat het risico op het dumpingsyndroom (= inname van bepaalde voedingsstoffen zoals o.a. vetten en suikers kunnen slecht worden verdragen) verkleint.
 • Deze ingreep kan als een definitieve procedure dienen, maar wordt ook toegepast bij zeer hoge gewichtscategorieën als voorbereiding op een restrictieve – malabsorptieve procedure.

 

De nadelen/risico’s

 • De operatie is onomkeerbaar aangezien een deel van de maag is verwijderd.
 • Misselijkheid en overgeven is mogelijk.
 • Lekkage: dit wordt in het Jessa Ziekenhuis op de eerste dag na de ingreep gecontroleerd d.m.v. een slikfoto.

 

De gastric bypass

 

Bij deze procedure wordt er een kleine voormaag gecreëerd ter hoogte van de overgang van de slokdarm naar de maag. Deze voormaag is dan niet meer verbonden met de rest van de maag en heeft slechts een inhoud van ongeveer 20 tot 30 ml; hierdoor is er een sneller gevoel van verzadiging (blauwe vak). Bij deze ingreep wordt de rest van de maag niet verwijderd.

 

gastric bypass - afb0

  gastric bypass - afb1     gastric bypass - afb2

Vervolgens wordt de dunne darm doorgenomen, 40 – 50 cm voorbij het uiteinde van de maag. Nu wordt het onderste deel van deze darm naar boven gebracht en verbonden met de nieuwe voormaag. Vanaf dan noemt men dit de “voedingslis” (roze lis).

 

Tot slot wordt de uitgang van de restmaag op een lager niveau verbonden met de voedingslis. Op dat niveau komen de verteringssappen dus terug bij het eten.

 

Te verwachten resultaten

 • Je kunt een gemiddeld verlies verwachten van 60 tot 70% van het overgewicht.
 • De eerste zes maanden is het gewichtsverlies het grootst.
 • Nadien gaat het vermageren trager maar houdt het nog 12 tot 18 maanden na de ingreep aan.

 

De voordelen van deze ingreep

 • Zowel volume– als zoeteters zijn goede kandidaten.
 • Aanvankelijk sneller gewichtsverlies.
 • De eventuele gezondheidsrisico’s, zoals suikerziekte of lage bloeddruk ten gevolge van het overgewicht kunnen door deze ingreep aanzienlijk verbeteren of zelfs verdwijnen.

 

De nadelen/risico’s van deze ingreep

 • Zeldzaam ijzer- en vitamine B12-tekort kunnen optreden.
 • Het eten van voedingsbestanddelen zoals vetten en suikers kan een onbehagelijk gevoel geven (= dumping).
 • Lekkage; dit wordt in het Jessa Ziekenhuis op de eerste dag na de ingreep gecontroleerd door middel van een slikfoto.
 • De restmaag is nog moeilijk bereikbaar voor onderzoek na de ingreep.