Eerste contact

Indien u telefonische een afspraak maakt voor onze obesitasraadpleging,  zal u per post een vragenlijst ontvangen, die u moet invullen en meebrengen naar de raadpleging. Deze vragenlijst zal dan met u overlopen worden.  

 

Verder wordt uw kind bij deze eerste raadpleging gemeten, gewogen en  onderzocht. We zoeken naar tekenen die eventuele onderliggende hormonale of erfelijke ziekten in het licht kunnen stellen. We hebben ook aandacht voor tekenen die zouden kunnen wijzen op verwikkelingen van het overgewicht.  Lengte en gewicht worden uitgetekend op referentiecurves om zo de ernst van het overgewicht te bepalen.

 

Op het einde van dit eerste contact zal verder onderzoek gepland worden in functie van de ernst van het overgewicht (bloedname, suikertest, puberteitstest, botleeftijd, e.a.). Op een volgende raadpleging bij de arts zullen de resultaten hiervan besproken worden. We plannen ook een eerste contact met de diëtiste en psychologe. Tijdens deze evaluatiefase zullen de mogelijkheden voor een verdere begeleiding met u besproken worden.

 

 

 

 

 

ism:

Naamloos-1