Over Jessa

Contactpunten

Afhankelijk van je zoekvraag, kan je terecht bij:

 

 

Heb je een vraag, maar ben je niet ziek? Bel dan naar het inlichtingennummer 0800 14 689 of bezoek https://www.info-coronavirus.be/.

Structurele aanpak coronacrisis 

  • Jessa richtte op 27 januari al een medisch comité op, met daarin alle relevante medische disciplines. Deze groep heeft als taak om het patiënt-medische luik organisatorisch te stroomlijnen en komt hiervoor 3 keer per week samen
  • De coördinatiecel overziet de laatste ontwikkelingen in de breedste zin van het woord, analyseert de huidige omstandigheden en ontwikkelingen en treft de nodige maatregelen. De leden van deze cel komen dagelijks samen.

 

Patiëntopvang

De algemene richtlijnen blijven gehandhaafd: Patiënten die ‘ongerust’ zijn, dienen eerst hun huisarts telefonisch te contacteren. Indien nodig zal hij/zij de patiënt doorverwijzen naar het ziekenhuis. 

 

We testen enkel patiënten die voldoen aan de gevalsdefinitie. Dit geldt ook voor de eigen medewerkers, verpleegkundigen en artsen. 

 

Op dit ogenblik worden mogelijk besmette patiënten strikt gescheiden van anderen. De MUG-garage wordt gebruikt als onderzoeksruimte waar staalname gebeurt. Sinds dinsdag zijn er 2 mobiele units bijgeplaatst die dienst doen als wachtruimte. 

 

Omdat de staalnames zelden dringend zijn, voorzien we voor huisartsen de mogelijkheid om afspraken te maken voor potentiële coronapatiënten. Ook voor kinderen voorzien we aparte tijdsslots, dit om lange wachttijden te vermijden

 

 

Richtlijnen bezoekers en ambulante patiënten  

Conform de beslissing van de overheid is vanaf zaterdag, 14 maart bezoek niet langer toegestaan in ons ziekenhuis, met uitzondering van:

  • Vrijwilligers en stagiairs
  • Eén of beide ouders (of gelijkgesteld) van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie, materniteit of neonatologie liggen
  • Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn
  • Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door max. 1 (vertrouwens)persoon

 

Er werd ook beslist om alle niet-dringende consultaties, geplande onderzoeken en geplande ingrepen te annuleren vanaf 14 maart. Dit betekent ook dat alle dringende en noodzakelijke raadplegingen, onderzoeken en ingrepen uiteraard wel nog gebeuren. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën worden voortgezet. We nemen contact met je op om verdere afspraken te maken. Het is niet nodig om zelf contact op te nemen, dit zorgt voor een overbelasting van onze diensten.

 

Richtlijnen events en infosessies 

Jessa heeft beslist om geen eigen events of infosessies te organiseren en geplande events uit te stellen naar een latere datum. Dit, in de eerste plaats, om onze artsen en medewerkers extra tijd te geven zodat ze zich kunnen focussen op hun prioritaire taak: het verlenen van goede zorg. 

Deze richtlijn is van toepassing op alle events/infosessies die niet noodzakelijk zijn. Vergaderingen of infosessies die nodig zijn om een vlotte operationele werking van het ziekenhuis te garanderen, kunnen na grondige afweging doorgaan, maar beperkt in duur en aanwezigen.

 

Volume 

Het creëren van extra ruimte om onze patiënten onder optimale omstandigheden om te vangen, is iets wat we permanent naar streven en continu bekijken op basis van de zorgvraag.

 

Eigen test 

Het klinisch laboratorium van Jessa voert sinds 5 maart zelf coronatesten uit. De capaciteit is 200 testen per 24 uur. Het kan tot 12 uur duren vooraleer de uitslag van de test bekend is. In specifieke omstandigheden (hoge zorgnood) kan een sneltest gebeuren. In zo’n geval is de uitslag na ongeveer 3 uur bekend. Het klinisch laboratorium analyseert coronastalen van 8 ziekenhuizen. 

 

 

Bedrijfscontinuïteitsplan

Ons bedrijfscontinuïteitsplan ervoor dat onze 'core business', namelijk het verlenen van kwalitatieve medische zorg, zo optimaal mogelijk kan worden verdergezet.

 

Beschermingsmaatregelen

Op dit ogenblik is er geen tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. We hebben wel een strikt beleid uitgestippeld, om zuinig om te springen met o.a. onze mondneusmaskers. We reserveren ze specifiek voor corona-gerelateerde handelingen en contacten. Voor ander gebruik, bv. bloedafnames, chirurgische ingrepen, hebben we andere types van mondneusmaskers, die uiteraard voldoen aan de voorschriften van ziekenhuishygiëne.