Wat gebeurt er na verwijzing?

Als een patiënt verwezen is naar het MCCP, kan men contact opnemen met het secretariaat van het MCCP (zie praktische gegevens). Na aanmelding ontvangt de patiënt uitgebreide vragenlijsten over zijn of haar pijnproblematiek. Voor een vlotte doorstroom is het noodzakelijk dat deze vragenlijsten (via een bijgevoegde enveloppe), zo spoedig mogelijk terug bezorgd worden aan het secretariaat van het MCCP.

Wanneer de vragenlijsten terug bezorgd zijn aan het secretariaat, wordt er contact opgenomen voor het inplannen van een algemene infosessie. Na deze infosessie krijgt u een afspraak voor een multidisciplinair intakegesprek. Op dit intakegesprek gaat een mogelijk vervolgtraject binnen het MCCP geadviseerd worden. De focus in het hele traject ligt op het zelfmanagement van de patiënt.

 

Als voorbereiding op het vervolgtraject zijn er nog 4 infosessies te volgen en een gesprek met een coach. Op deze manier kan u samen met de coach een persoonlijk vervolgtraject uitstippelen.