Wanneer een patiënt verwijzen naar het Multidisciplinair Centrum voor Chronische Pijn?

  • De patiënt heeft een chronisch pijnprobleem met een duidelijke weerslag op zijn/haar functioneren, waardoor een multidisciplinaire benadering zich opdringt.
  • De patiënt heeft naar uw aanvoelen een hoog risico op chronificatie van een subacuut pijnprobleem
  • Bij de patiënt, met een chronisch pijnprobleem, is er sprake van een dreigende arbeidsongeschiktheid of de huidige arbeidsongeschiktheid is momenteel nog minder dan 6 maanden.
  • Bij twijfel: Verwijs de patiënt naar een specialist verbonden aan het pijncentrum (anesthesist, neurochirurg, psychiater, revalidatiearts). Deze kan, indien geïndiceerd, doorverwijzen naar het Multidisciplinaire Team voor verdere bespreking van de aanpak indien deze multidisciplinair dient te gebeuren.
  • NIET: Uitsluitend voor diagnostiek.
  • NIET: Uitsluitend voor medicatie-advies of interventionele behandeling (dan preferentieel verwijzing naar specialist verbonden aan het pijncentrum via een monodisciplinaire raadpleging).
  • Indien er een andere acute poblematiek op de voorgrond staat, dan adviseren wij eerst een consultatie bij het meest betrokken specialisme te organiseren.